Nekoliko praktičnih saveta za rešavanje zadataka

1 Ne radite zadatke umorni i neispavani !

2 Ne radite zadatke jako gladni !

3 Ne radite zadatke previše siti !

4 Ne radite zadatke u žurbi !

5 Ne radite zadatke ako niste shvatili lekciju !

Advertisements

Osnovni saveti za MS Word

osnovna informacije o tekst editoru MS Word

Pokretanje i zatvaranje WORD-a 2010 se može izvesti na više načina. Pri pokretanju WORD-a se otvara prozor aplikacije WORD i dokument. To postaje aktivan prozor a u liniji poslova /TASK BAR/ se pojavlju dugme aplikacije bez obzira na koji način se startuje WORD.

Svaki novi dokument u WORD-u ima novi prozor aplikacije.

Promena aktivnog prozora se izvodi:

 • SWITCH WINDOWS opcijom iz WINDOW menija;
 • Kombinacijom tipki sa tastature (Ctrl+F6);
 • Dugmadima aplikacije u liniji poslova /TOOLBAR/;
 • Klikom na prozor neaktvne aplikacije;
 • Kombinacijom tipki sa tastature ALT+TAB;
 • Izborom iz liste TASK MANAGER-a.

Pokretanje aplikacije WORD2010 iz PROGRAMS menija, postupak:

 1. Klik na START dugme
 2. Izaberati opciju ALL PROGRAMS
 3. Izaberati opciju Microsoft Office WORD2010
 4. Izaberati opciju WORD2010
 5. Otvara se WORD2010 prozor.
 6. Pojavljuje se dugme WORD aplikacije u liniji poslova /TASK BAR/.
 7. Kraj.

Pokretanje aplikacije WORD2010 iz START menija, postupak:

 1. Levim klikom miša kliknemo na START meni
 2. Izaberemo  Microsoft Office WORD2010
 3. Otvara se prozor WORD2010.
 4. Pojavljuje se dugme WORD aplikacije u liniji poslova /TASK BAR/.
 5. Kraj.

Pokretanje aplikacije WORD2010 dvostruki klik na ikonu WORD na DESKTOP-u, postupak:

 1. Postaviti pokazivač miša na ikonu WORD2010 na DESKTOP-u;
 2. Dvostruki klik na ikonu WORD2010;
 3. Otvara se WORD2010 prozor;
 4. Pojavljuje se dugme WORD aplikacije u liniji poslova /TASK BAR/.
 5. Kraj.

 

WORD 2010 se može pokrenuti i dvostrukim klikom na ikonu dokumenta koji je kreiran u WORD 2010 na DESKTOP-u. Otvara se prozor WORD-a sa dokumentom čija je ikona i pojavljuje se dugme WORD aplikacije u liniji poslova /TASK BAR/. Ovo dugme nestaje kad se zatvori prozor.

  Pokretanje aplikacije WORD2010 Ikona dokumenta aplikacije WORD na DESKTOP-u, postupak:

 1. Postaviti pokazivač miša na ikonu dokumenta kriranog u WORD2010 na DESKTOP-u;
 2. Dvostruki klik na ikonu dokumenta .
 3. Otvara se WORD2010 prozor sa dokumentom.
 4. Pojavljuje se dugme WORD aplikacije u liniji poslova /TASK BAR/.
 5. Kraj.

 

 Pokretanje WORD-a, SEARCH polje, postupak:

 1. Kliknemo na dugme START;
 2. U START meniju u polju SEARCH ukucamo WORD;
 3. Pojavljuju se svi programi koji sadrže riječ WORD;
 4. Izaberemo Microsoft Office WORD 2010;
 5. Otvara se WORD 2010 prozor;
 6. Pojavljuje se dugme WORD aplikacije u liniji poslova /TASK BAR/.
 7. Kraj.

Zatvaranje dokumenta – FILE meni, CLOSE opcija /CLOSING WORD, FILE MENU, CLOSE ITEM/, postupak:

 1. FILE meni;
 2. CLOSE opcija;
 3. Zatvara se dokument; prozor WORD aplikacije.
 4. Prozor WORD aplikacije ostaje otvoren;
 5. Kraj.

Zatvaranje WORD-a klikom na dugme CLOSE, postupak:

 1. Pokazivač miša postaviti u gornji desni ugao;
 2. Klik na dugme zatvori /CLOSE/ ;
 3. Zatvara se prozor WORD aplikacije.
 4. Nestaje dugme WORD aplikacije iz liniji poslova /TASK BAR/.
 5. Kraj.